Cecilia Collin

MSc, Leg. fysioterapeut

Collins Fysioterapi AB

cecilia.collin@lifecenter.nu

Cecilia är leg. fysioterapeut med egen etablering och samverkansavtal med Region Norrbotten. Hon har examen i OMT steg 3 samt en master i Fysioterapi med inriktning Ortopedisk Manuell Terapi. Även fördjupade kunskaper inom idrottsmedicin.