Monika Nilsson

MSc, leg. Fysioterapeut, CSPT

070-6880315

monika.nilsson@lifecenter.nu

Monika är leg fysioterapeut och delägare i Lifecenter med egen etablering sedan 30 år. Innehar examen i OMT steg 3 och är specialist i Idrottsmedicin. Har en magisterexamen i sjukgymnastik, företagsgymnastutbildning samt kunskap i OMI, akupunktur och ”Axelina”. Sedan 2011 engagerad som lärare på Fysioterapeutprogrammet vid Ltu. Är OMT steg 3 lärare/ examinator och undervisar bla i kursen ”OMT steg I” i termin 6 på grundutbildningen och i kursen ”Master i fysioterapi med inriktning ortopedisk manuell terapi”.