Petter Söderholm

Leg. Fysioterapeut

070-6780339

petter.soderholm@lifecenter.nu

Petter är delägare i Lifecenter, leg. sjukgymnast med egen etablering sedan 19 år. Examen i OMI och IM steg 2. Fördjupad kunskap inom idrottsmedicin, ortopedisk manuell terapi (OMT), akupunktur samt har Axelinautbildning. Föreläser gärna om doping.