MAQ – Muscle Action Quality

Monika Nilsson

MSc, leg. Fysioterapeut, CSPT

070-6880315

monika.nilsson@lifecenter.nu

Monika är leg fysioterapeut och delägare i Lifecenter, med egen etablering sedan 24 år. Examen i OMT steg 3, OMI och Idrottsmedicin steg 3 (CSPT) Läs mer...