Samarbetspartners


Vi samarbetar med MittLivsStiL och finns i deras lokaler.


Vi representerar ORTOLAB i Luleå.


Vi tillhör OMI vilket är en sammanslutning av lärare och gruppledare inom ortopedisk medicin.


Vi har ett nära samarbete med LiraBK.

Bergnasets_aik
BAIK

Lulea_tekniska_universitet
Luleå Tekniska Universitet