Tillfälligt ändrad entré

Pga markarbete utanför vår huvudentré så kommer vi ha en tillfällig entré under v. 33 och framåt.

Du hittar den ingången i passagen mellan Lifecenter och Gamla hälsocentralen/ Step in.

Vi kommer sätta upp en skylt på dörren.

Välkomna!