Fysioterapi, OMT och idrottsmedicin

Fysioterapi

Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster. I Sverige är yrkestiteln fysioterapeut/sjukgymnast skyddad och får endast användas av den som har legitimation, utfärdad av Socialstyrelsen. Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk aktivitet leder till rörlighet och hälsa utifrån din förmåga. Varje människas individuella förutsättning står i centrum när vi fysioterapeuter gör vår professionella bedömning. Fysioterapeutens viktigaste uppgift är att visa sambandet mellan rörelse och hälsa och hur rörelse kan användas som medel för att leva ett aktivt liv med god livskvalitet. Fysioterapeuter har en vetenskapligt underbyggd kompetens att hjälpa människor att stärka sin hälsa, förebygga sjukdomar och skador samt rehabilitera dessa för att bättre kunna möta livets krav.

Ortopedisk manuell terapi (OMT)

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde inom fysioterapi. En OMT utbildad fysioterapeut undersöker och diagnostiserar problem från det neuro-muskulo-skelettala rörelsesystemet utifrån ett kliniskt resonemang och vetenskapligt förhållningssätt. Vi använder oss av manuella metoder, såsom mobilisering och manipulation i kombination med rehabiliteringsträning, såväl träning av motorisk kontroll som mera traditionell styrke- och konditionsträning. I samråd med Dig planerar vi din rehabilitering utifrån dina förutsättningar och sätter upp realistiska mål.

Idrottsmedicin

Fysisk aktivitet och idrottsmedicin är även det ett specialistområde inom fysioterapi. En fysioterapeut med utbildning inom idrottsmedicin har kunskap om att utreda, vägleda, behandla samt rehabilitera motionärer och idrottsutövare på olika nivåer och i olika åldrar. Inom idrottsmedicin är fysisk aktivitet och träning en stor del av rehabiliteringen efter skada och sjukdom.