Om Lifecenter

Lifecenter startade sin verksamhet i Luleå 1999 av Life i Luleå AB. Sedan 2014 är Lifecenter ett servicebolag där 5 olika Vårdbolag/fysioterapikliniker hyr in sig för sin verksamhet; Life i Luleå AB, LÅ Fysio AB, Collins Fysioterapi AB, Kronans Sjukgymnastik & Rehab AB och Fysio Moa AB. Samtliga vårdmottagningarnas fysioterapeuter har eget vårdgivaransvar och samverkansavtal med Region Norrbotten. Sedan hösten 2017 finns vi i nya lokaler i Porsö centrum med flertalet behandlingsrum och ett fullt utrustat rehabgym som nyttjas gemensamt av klinikerna. Lifecenters policy är att med vetenskap och beprövad erfarenhet ge varje patient optimal möjlighet att utifrån sin diagnos och sina förutsättningar nå sitt rehabiliteringsmål, oavsett om det gäller att återgå i arbete eller kunna utöva idrott.

Samarbetspartners

Intressanta länkar

Här nedan finns ett antal länkar som vi på Lifecenter rekommenderar.