Om Lifecenter

Lifecenter startade sin verksamhet i Luleå 1999 av Life i Luleå AB. Sedan 2014 samverkar fyra olika vårdmottagningar under samma tak, där samtliga mottagningar har samverkansavtal med Region Norrbotten. Sedan hösten 2017 finns vi i egna lokaler i Porsö centrum med flertalet behandlingsrum och ett fullt utrustat rehabgym. Lifecenters policy är att med vetenskap och beprövad erfarenhet ge varje patient optimal möjlighet att utifrån sin diagnos och sina förutsättningar nå sitt rehabiliteringsmål, oavsett om det gäller att återgå i arbete eller kunna utöva idrott.

Samarbetspartners

Intressanta länkar

Här nedan finns ett antal länkar som vi på Lifecenter rekommenderar.