• Företagshälsa för dina anställda?

  • Problem med nacke, rygg eller andra fysiska skador?

  • Skadad inom idrotten?

  • Önskar utbildning – hjälp till självhjälp?

  • Välkommen till oss på Lifecenter!

Om oss

Välkommen till Lifecenter,
din fysioterapi och OMT klinik i Luleå. Vi tar emot patienter med besvär och smärta från rörelse- och stödjeapparaten samt patienter med idrottsrelaterade skador. På Lifecenter arbetar fysioterapeuterna Anna, Cecilia, Cindy, Monika och Petter som alla har vidareutbildning inom ortopediska manuella terapier (OMT), idrottsmedicin och akupunktur. Tre av fysioterapeuterna har läst Master i fysioterapi med inriktning OMT och innehar Examen OMT steg 3 och två fysioterapeuter läser förnärvarande Master i OMT vid Ltu med sikte på en steg 3 examen. På kliniken arbetar vi med manuella behandlingsmetoder i kombination med aktiv rehabilitering genom bland annat träning av styrka, uthållighet, rörelsekontroll och stabilitet. All behandling och träning är individanpassad utifrån Din målsättning och fysioterapeutens bedömning.

Lifecenters policy är att med vetenskap och beprövad erfarenhet ge varje patient optimal möjlighet att utifrån sin diagnos och sina förutsättningar nå sitt rehabiliteringsmål, oavsett om det gäller att återgå i arbete eller kunna utöva idrott. Målet är ett aktivt liv med ökat välbefinnande och möjlighet till eget ansvar.

Detta händer

Visa alla