Priser

Samtliga fysioterapeuter på Lifecenter samverkansavtal med landstinget.
Frikort och högkostnadskort (1300 kr) gäller.

Vuxen 300 kr/besök.
Avgiftsfritt för barn och ungdomar till 20 år samt för dig över 85.
Avbokning görs senast 24 timmar innan bokad tid, annars debiteras uteblivet besök med 400 kr samt fakturaavgift.

https://www.norrbotten.se/sv/Halsa-och-sjukvard/Regler-och-rattigheter-i-varden/Patientavgifter/Avgifter-i-varden1/

Ingen remiss krävs.
Du kan boka tid vilken hälsocentral du än tillhör.